GUCCI

Gg Pattern Silk Tie 领带

有货
sku
863662
优惠价 HKD  1,700 正价 HKD  2,000

* 尺寸/码 : 均一尺码
* 颜色 : Navy, Blue
* 质料 : 100% 丝

* 温馨提示:产品尺寸由人工量取,误差1-3厘米属正常范围,不当做质量问题
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差

更多资料
颜色 蓝色
型号 456520
料码 4B002
色码 1000
系列 GG PATTERN SILK TIE
标签
质料
性别 男装
电邮 Chat