GUCCI

Gg Pattern Silk Tie 领带

有货
sku
863662
优惠价 HKD  1,800 正价 HKD  2,000
* 尺寸/码 : 均一尺码
* 颜色 : Black
* 质料 : 100% 丝

* 温馨提示:产品尺寸由人工量取,误差1-3厘米属正常范围,不当做质量问题
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差
更多资料
颜色 黑色
品牌 GUCCI
型号 456520
料码 4B002
色码 1000
系列 GG PATTERN SILK TIE
标签
质料
性别 男装