GUCCI

SILK WOOL GG JACQUARD SHAWL 围巾

有货
sku
874351
优惠价 HKD  4,455 正价 HKD  4,950

* 尺寸/码 : 长 140 x 宽 140 (厘米)
* 颜色 : Light Purple
* 质料 : 丝

* 温馨提示:产品尺寸由人工量取,误差1-3厘米属正常范围,不当做质量问题
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差

更多资料
颜色 紫色
型号 G406236
料码 3G632
色码 5900
系列 SILK WOOL GG JACQUARD SHAWL
标签 W
质料
性别 女装